İmar Plan Revizyonu Toplantı İlanı

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Bölge Kurulu'nun 27.08.2012 tarih ve 851 sayılı kararı ile Düzlerçamı Mah.(eskiYukarıkaraman ve Ören Mahalleleri) I. ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu çalışmaları ile ilgili 28.06.2016 tarihinde,Saat:9.00,Yukarıkaraman Pazaryeri'nde halt toplantısı yapılacaktır. İlgililere duyurulur.

© 2024, DÖGEM | Döşemealtı Gençlik Meclisi. Tüm Hakları Saklıdır.