Progem

Proje Geliştirme Merkezi-PROGEM bünyesinde başta Avrupa Birliği Erasmus+ ve Kalkınma Ajanları olmak üzere temel proje döngüsü eğitimleri alarak yaşadığı ülke/bölge/kent için analizler yaparak proje başvuruları gerçekleştirmektedir. Gençlerin insiyatifi ile projeler hazırlanıp yerelde uygulanabilmektedir. Bu Proje faaliyetlerine seçilen Gençvekiller ve Gençlik Meclisi faaliyetlerine katılmak isteyen yereldeki tüm gençler katılabilir.

Farkımız Nedir?

- Gençlik Meclisi konseptini gençlerin kişisel, sosyal, mesleki ve kültürel gelişimi ile bütünleştirip Aktif Vatandaşlık esasına göre cinsiyet eşitliği içinde kurgulanan Türkiye'deki ilk uygulamalı özgün projedir.

- Tüm gençleri üreten-araştıran ve sorgulayıcı bir mantıkla "analitik düşünen bir projeci" olarak çözüm odaklı geliştirmeyi amaç edinerek "balık vermeyi" değil "balık tutmayı öğreten" üretici bir projedir.

- Tüm Gençvekillerin büyük bir vizyona sahip olması için Avrupa'da ve ülke içinde projelere, seminerlere göndermeyi uygulayan Gençlik Meclisi projesidir.

- Gençlik Meclisi projesi Gençvekillik için tüm gençlere aracısız (hiçbir kurum/kuruluş olmadan) doğrudan başvuru imkânı tanıyan bağımsız bir Gençlik Meclisi uygulamasıdır.

Gençlik Meclisi Projesi bir katılımcı demokrasi ve aktif vatandaşlığın uygulamalı okuludur. Kentin gençlik politikasını ve stratejisini oluşturmayı hedefleyen özgün bir sosyal inovasyon projesidir. Gençlik Meclisi Projesi Türkiye'nin 21.yüzyıldaki gençlik vizyonu olacak özgün bir projedir.

Gençlik Meclisi Projesi kapsayıcı, yenilikçi ve eşitlikçi anlayışı, özgürlükçü ve demokratik yapısı ile gençleri merkezine alarak Döşemealtı kentindeki Gençlerin sesi ve temsilcisi olmaktadır. Kent Gençliğinin Çatı organizasyonu olarak çalışmalar-çeşitli projeler hazırlayıp ve uygulayacaktır.

© 2024, DÖGEM | Döşemealtı Gençlik Meclisi. Tüm Hakları Saklıdır.